Máme plán pro každou čtvrť

Centrum a Podprůhon

 • Náměstí Svobody bude opraveno
 • V Podprůhonu vyroste zázemí pro místní spolky
 • Postavíme parkovací etáž Rabasova
 • Opravíme autobusový terminál
 • Zmodernizujeme zastávky a přestupního uzel Kladno město
 • Rozšíříme hřbitov o část pro domácí mazlíčky
 • Zajistíme parkování u hřbitova
 • Oživíme zámek – unikátní expozice v Benediktýnském stylu
 • Přestavíme bývalé kino OKO na multifunkční sál
 • Bývalá stodola bude opravena tak, aby mohla být využívána ke svatbám a dalším akcím

Rozdělov a Engerth

 • Odstraníme horkovod a zpřístupníme nový park U Engerthu
 • Zajistíme revitalizaci v Rozdělově sever
 • Postavíme parkovací etáž Mládežnická
 • Ulice Jiřího Koláře, Bory Kříže a Em. Zahrádky nebudou průjezdné do nové zástavby
 • Vznikne nová okružní křižovatka na křížení Smečenská, Vítězná, Rakovnická
 • Nová cyklostezka propojí ulice Sportovců a Doberská
 • Vybudujeme novou naučnou stezku pro děti z ulice Sportovců k LaParku
 • Vznikne vyhlídka na věžovém domě
 • Zkonstruujeme hotel LaPark na dům pro seniory s výletní restaurací

Sítná, Výhybka a staré Kročehlavy

 • Nový Sítenský most
 • Stromořadí podél ulice Cyrila Boudy
 • Revitalizace Sítná východ včetně parkových úprav
 • Navýšení počtu parkovacích míst
 • Parkové úpravy na Panské louce včetně herních prvků
 • Napojení na Kročehlavský rybník včetně revitalizace jeho okolí
 • Oprava ulic Štěpánská a Arbesova + parkovací plochy
 • Propojení ul.M.Horákové, Panské louky a Sítenského údolí až k zimnímu stadionu
 • Oprava ulic Jeronýmova, Nad Vápenkami, P.Holého a okolí
 • Oprava ulic Dlouhá a Vrchlického
  Na Výhybce zrušíme věčné šraňky. Budou nahrazeny podjezdem.
 • Nepodpoříme výškové stavby plánované v těsné blízkosti rodinných domů na Výhybce.

Kročehlavy

 • Modernizace nádraží a železniční trati
 • Revitalizace ulic a vnitrobloků na Okrsku 4 (okolí Mety)
 • Revitalizace okolí Bajkalu
 • Revitalizace bloku Holandská, Americká, Norská
 • Nové etážové parkoviště Pařížská pod zavřeným hřištěm 13. ZŠ
  (hřiště bude nové nad parkovištěm)
 • Navýšení parkovacích kapacit ulic Gen. Píky a Dánská
 • Parkovací dům Unhošťská
 • Úprava parkování a výsadba zeleně v bloku Vodárenská / U Výtopny
 • Nový volnočasový areál Kročehlavy
 • Místo supermarketu vzniknou vedle Dlouhých Borovin nové byty v kombinaci s domovem s pečovatelkou službou. (škvárové hřiště Pražská)
 • Parkové úpravy v sídlištích
 • Do sídlišť umístíme vodní prvky a zajistíme využití dešťové vody

Švermov

 • Údolí Týneckého potoka v novém
 • Vyšehrad – nové náměstí a schody
 • Napojení Korey na kruhový objezd
 • Dokončení oprav komunikací a chodníků
 • Výsadba stromů a parkové úpravy
 • Posílení hlídek MP
 • Nová komunikace přes Poldi odlehčení dopravy a zvýšení bezpečnosti

Dubí, Dříň a Vrapice

 • Oprava ulice Vrapická včetně výsadby nového stromořadí
 • Oprava zdi u kostela Sv. Jána
 • Oprava ulic Ke Křížku, Hornická, Pechátova, Kalinova
 • Posílení hlídek MP a místní strážník pro Dubí, Dříň a Vrapice
 • Navýšení počtu revizorů v MHD
 • Nová komunikace přes Poldi odlehčí dopravu a zvýší bezpečnost
 • Radar na ulici Vrapická (v úseku Vrapic)
 • Oprava náměstí u kostela sv. Mikuláše
 • Naučná stezka hutnictví propojující Vrapice a Dubí
 • Oprava chodníků a komunikací ve starých Vrapicích

Nenašli jste v plánu pro Kladno, co jste hledali? Jdu do voleb s tím, že chci být primátorem, na kterého se můžete kdykoliv obrátit. Napište mi nebo zavolejte. Vše jde řešit, jen musí být vůle. Jsem tu pro vás.

Leoš Stránský foto
Leoš Stránský
773 713 188
leos@planprokladno.cz

Odebírejte novinky do emailu