Doprava, parkování a rozvoj

V oblasti parkování máme jedno jediné přikázání a tím je ZAPARKUJEŠ. Chceme dostupné parkování pro všechny Kladeňáky a tomu je podřízeno vše.

Mgr. Leoš Stránskýkandidát na primátora

Zaparkuješ!

 • 1 nový parkovací dům v Kročehlavech
 • 3 x etážové parkoviště (Rozdělov Sever, Rabasova, Pařížská)
 • Kapacitní parkoviště u modernizované zastávky Kladno hl. nádraží
 • Parkovací zóny pro rezidenty (služební a osobní auta)
 • Nová parkovací místa v sídlištích v rámci revitalizací (Okrsek 4, Bajkal, Rozdělov Sever)

Parkování trápí většinu Kladeňáků na sídlištích. Máme plán, jak situaci řešit. V kombinaci se stavbou nových parkovacích kapacit chceme zavést parkovací zóny pro rezidenty. Co to znamená? Kladeňáci zaparkují zdarma nebo za symbolický poplatek i se služebním autem. Ten, kdo nemá na Kladně trvalé bydliště, bude za parkování muset zaplatit.

Důvod je jednoduchý. Díky rozpočtovému určení daní Kladno i jiná města dostávají peníze na obyvatele na základě trvalého bydliště. Za to staví nová parkovací místa, školy a další infrastrukturu. A tak dochází k situacím, kdy někdo bydlí na Kladně, využívá veškeré služby města, ale příspěvek z jeho daní dostává město jiné. To není fér. Kladno a Kladeňáci jsou pro nás na prvním místě, proto chceme rezidenční parkování.

Kde se navýší parkovací kapacity? 

Do Prahy
Rychle vlakem
Bezpečně na kole

 • Moderní spojení vlakem do Prahy v 10minutovém intervalu
 • Vzniknou 3 nové stanice: Kladno, Kladno město a Ostrovec – součástí bude kapacitní parkování pro auta / kola a úpravy okolí.
 • Cyklostezka z Kladna do centra Prahy bez křížení se silnicí v rámci modernizace trati.
 • Prosadíme pokračování trati na Koreu a do Dubí.
 • V rámci modernizace vznikne bezpečný podchod od zimního stadionu na Sletiště.

Co nového na Kladně vznikne?

 • Nový Sítenský most podle návrhu architekta Pleskota
 • Opravíme LaPark. V areálu vznikne centrum pro seniory. Vedle bude restaurace a občerstvení pro výletníky a sportovce.
 • V areálu Poldi více jak 2000 pracovních míst v rámci výstavby projektu City Park.
 • Nové napojení Poldi na dálniční síť
 • Nový plavecký bazén
 • Obchvat Kročehlav z D6 na D7
 • Propojení cyklostezkou ČSA a Sportovců
 • Stodola vedle zámecké zahrady bude opravena. Vznikne prostor na pronájem pro svatby a oslavy.
 • Nová ČOV v Dubí

Krom městských staveb je pro kvalitu života ve městě klíčová kvalitní infrastruktura. Ve spolupráci s krajem a ŘSD zajistíme obchvat Kročehlav a napojíme Poldi na dálniční síť.  Díky tomu nákladní doprava a část osobní nebude projíždět skrz centrum města,  Kročehlavy ani čtvrti Švermov a Dubí.

Přemostění údolí jedním obloukem, jedním konstrukčním krokem bylo vždy ideálem. Nejinak je tomu i dnes. Čistě betonové řešení by ale obloukovou konstrukci v relativně mělkém údolí neumožnilo, proto architekt Pleskot zvolil řešení, které kombinuje beton a ocel. Vznikl tak most pro Kladno – město oceli. Nová stavba tak nebude jen účelná ale i krásná. Kladno má potenciál stát se magnetem pro fanoušky moderní architektury. Sítenský most bude prvním krokem.

Nechci, aby se jen opravovalo. Chci, aby na Kladně vznikaly i nové stavby. Sítenský most, LaPark, nový bazén nebo socha našeho nejslavnějšího rodáka. To je část nových staveb, které za čtyři roky na Kladně vyrostou a které mají potenciál přilákat sem i návštěvníky z jiných měst.

Leoš Stránskýkandidát na primátora
Detail návrhu nové podoby Sítenského mostu

2000 nových bytů za čtyři roky

Bydlení na Kladně je drahé a tedy pro mnohé nedostupné. Mladí lidé díky tomu hledají bydlení mimo město. To se musí změnit. V roce 2020 jsme prosadili vyhlášku, díky které se developeři musí podílet na nákladech, které výstavba vyvolá. Nyní je potřeba navýšit kapacitu čističky odpadních vod, aby mohlo nové bydlení začít vznikat:

 • U Stadionu
 • Za Hlavním nádražím
 • Pražská
 • Na Vyhaslém

Budeme prosazovat, aby nové bydlení co nejméně zatěžovalo okolí i životní prostředí. Zelené střechy, vsakování nebo zpětné využití dešťové vody a prostupnost nových projektů je samozřejmostí.

Nízké ceny energií

 • Nižší ceny energií díky společným nákupům
 • Podpoříme výstavbu solárních elektráren ve správě SVJ.
 • Spustíme program komunitní energetiky.
 • V rámci výstavby nových parkovacích míst budou vznikat místa s možností nabíjení pro elektromobily.

Ceny energií jsou čím dál tím palčivějším tématem pro většinu Kladeňáků. V oblasti energetiky nabídneme správcům SVJ možnost koordinace při získávání podpory pro výstavbu alternativních zdrojů energie. Zároveň s tím podpoříme společné nákupy energií. Ve zkratce platí, že čím víc lidí se domluví, tím větší bude úspora pro všechny.

Mgr. Leoš Stránskýkandidát na primátora

Odebírejte novinky